Elders op het internet

Schepen met AIS volgen

Provinciale Waterkaart Friesland

Vaarroutes Zuid-Holland

Tanken aan de waterkant

Vaarweg informatie van Rijkswaterstaat (scheepvaart berichten)

Ligplaats informatie voor jachten

Vaarwegen Nederland (Kunstwerken in de vaarwegen van nederland)