De legenda:

Ankerlocatie

Goede anker locaties.

Bijzondere locatie

Locaties die iets bijzonders te bieden hebben.

Bunkerstation

plek waar je witte diesel en eventueel water en gas kan bunkeren

Carrousel ligplaats

Tijdelijke ligplaats voor maximaal drie maanden, van de St. Er-varen. www.schepencarrousel.nl

Haven of ligplaats in de bebouwde kom

Havens of ligplaatsen die zich in de bebouwde kom bevinden.

Kop op 't zand

Afmeer mogelijkheid In diepe zandgaten. Met de kop van het schip op de oever invaren en daarna op een speciale manier vastmaken.

Landelijke/Marrekrite ligplaats

Landelijke gelegen ligplaats of ligplaatsen die in beheer zijn bij de St. Marrekrite (Friesland) en andere recreatie ligplaats beheer stichtingen.

Loswal

Loswal

Prive ligplaats

Vaste ligplaatsen van Lvbhb leden, die (tijdelijk) gebruikt kunnen worden.

Varend Erfgoed Haven

Havens die specifiek bedoeld zijn voor historische bedrijfsschepen en museum havens die passanten verwelkomen.

Vluchthaven

Haven die vooral of alleen gebruikt mag worden bij slechte weersomstandigheden

Wachtplek

Afmeermogelijkheid die vooral bedoeld zijn om te wachten op brugdediening. Maar die ook gebruikt kunnen worden om een nachtje te overnachten.

Wilde afmeer locatie

Niet geregistreerde afmeer plekken.